Khairulrijal Sri Gading

Tagline : Malaysia Today / Malaysia Terkini / Utusan / Berita Hari Ini

MAKLUMAT DAN TATACARA PENUBUHAN NGO

Posted by Emg Trading & Services on 4 December, 2009

3. TAKRIF PERTUBUHAN DI MALAYSIA

Di bawah Seksyen 2 Akta Pertubuhan, 1966 “Pertubuhan” ditakrifkan sebagai persatuan, kelab atau badan-badan yang bergerak berasaskan keahlian mengandungi 7 orang ahli atau lebih serta mempunyai tujuan-tujuan tertentu sama ada kekal atau sementara tetapi tidak termasuk pertubuhan-pertubuhan/badan-badan yang telah disahkan pengwujudannya di bawah undang-undang lain yang berkuatkuasa di Malaysia seperti syarikat, kesatuan sekerja, koperasi dan sebagainya.

 

4.BAGAIMANA MENUBUHKAN PERTUBUHAN

4.1 Satu mesyuarat penubuhan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh (7) orang hendaklah diadakan dan nama-nama mereka yang hadir hendaklah dicatatkan dalam minit mesyuarat.

4.2  Mesyuarat penubuhan tersebut hendaklah membuat ketetapan-ketetapan berikut:

(a)bersetuju menubuhkan pertubuhan;

(b)meluluskan nama pertubuhan yang akan didaftarkan (nama pertubuhan hendaklah selaras dengan tujuan dan keahlian pertubuhan);

(c)menetapkan tempat urusan (alamat) yang akan didaftarkan;

(d)melantik Ahli-Ahli Jawatankuasa Penaja Pertubuhan untuk menguruskan pendaftaran pertubuhan; dan

(e)meluluskan undang-undang (perlembagaan) pertubuhan yang hendak didaftarkan.

4.3 Mencatatkan perjalanan mesyuarat penubuhan (Minit Mesyuarat Penubuhan) pertubuhan serta keputusan terhadap ketetapan-ketetapan yang dibuat.

 

5. CARA MEMOHON PENDAFTARAN PERTUBUHAN

 

5.1Tiap-tiap permohonan hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut:

(a) Enam (6) salinan borang permohonan Borang 1 – Permohonan bagi Pendaftaran Pertubuhan yang sempurna diisi;

(b) Enam (6) salinan senarai Ahli-Ahli Jawatankuasa Penaja Pertubuhan; (Senarai ini hendaklah mengandungi butir-butir seperti: nama (bagi orang-orang Cina ditulis juga nama dalam huruf Cina), jawatan dalam pertubuhan, nombor kad pengenalan, tarikh lahir, tempat lahir, pekerjaan, nama dan alamat majikan serta alamat rumah bagi tiap-tiap Ahli Jawatankuasa). Format Senarai Ahli-Ahli Jawatankuasa Penaja Pertubuhan;

(c) Enam (6) salinan undang-undang (perlembagaan) pertubuhan.Contoh Undang-undang Tubuh;

(d) Enam (6) salinan contoh lambang, bendera, lencana dan lain-lain tanda yang berwarna dan keterangan mengenai maksud tanda-tanda tersebut di dalamnya (jika berkenaan). Contoh;

(e) Dua (2) salinan minit mesyuarat penubuhan yang mencatatkan ketetapan seperti disebutkan pada di para 4.2. Contoh Minit Mesyuarat Penubuhan;

(f) Surat kebenaran menggunakan alamat daripada tuan punya alamat, jika berkenaan. (Jika menggunakan alamat pejabat, sekolah, hospital, ladang, syarikat atau kilang, surat kebenaran majikan/tuan punya alamat hendaklah disertakan). Contoh Surat Kebenaran Menggunakan Alamat; dan

(g) Fi pemprosesan berjumlah RM30.00 dalam bentuk wang tunai/bank draf/kiriman wang atas nama Pendaftar sekiranya permohonan dihantar ke Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia atau Penolong Pendaftar sekiranya permohonan dihantar ke Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri.

5.2 Tiap-tiap salinan dokumen di (a), (b), (c), (d) dan (e) mestilah ditandatangani oleh dua (2) orang pemegang jawatan utama pertubuhan. Pemegang jawatan utama bermaksud Presiden/Yang DiPertua/Pengerusi, Timbalan Presiden/Timbalan Yang DiPertua/Timbalan Pengerusi, Naib Presiden/Naib Yang DiPertua/Naib Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari.

5.3 Borang-borang permohonan bagi mendaftarkan pertubuhan (Borang 1) boleh dimuat turun secara percuma di sini atau diperolehi daripada Ibu Pejabat dan mana-mana Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri dengan bayaran RM1.00 senaskah.

 

6. DI MANA HENDAK MENGEMUKAKAN PERMOHONAN

Permohonan pendaftaran pertubuhan hendaklah dikemukakan ke Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri di mana alamat berdaftar pertubuhan ditetapkan. Rujuk alamat Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri di sini.

 

7. RAYUAN TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN

7.1 Di bawah Seksyen 18 Akta Pertubuhan 1966, mana-mana pertubuhan, pemegang jawatan atau ahli pertubuhan yang musykil dengan keputusan Pendaftar Pertubuhan dalam hal penolakan permohonan pendaftaran boleh membuat rayuan terhadap keputusan itu kepada Menteri Dalam Negeri dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan Pendaftar.

7.2 Surat rayuan dan bayaran fi pemprosesan berjumlah RM50.00 dalam bentuk wang tunai/bank draf/kiriman wang hendaklah dikemukakan kepada Ibu Pejabat, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia atau Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri di mana alamat berdaftar pertubuhan ditetapkan. Rujuk alamat Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dan Negeri di sini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: